อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวใจกลางเมืองระยอง

ban101259

ชุมชนเกาะกกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวใจกลางเมืองระยอง

10 ธันวาคม 2559

 

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหารวัฒนธรรมมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าววันพ่อ ณ.ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง
ข้อมูลเพิ่มติม : กระทรวงวัฒนธรรม

Photo Gallery

[nggallery id=61]